Filadelfia del 1 – Artikeln i Dagen och Grindtorpskyrkans process mot bildande av egen församling

Detta är första inlägget i en serie. Del 2 kan läsas här och del 3 här.

Efter Dagens artikel om att Täbyförsamling lämnar Filadelfia Stockholm tar jag bladet från munnen och startar en serie här på bloggen om Filadelfia och utvecklingen de senaste 6 åren. Denna första del kommenterar i huvudsak artikeln och ger ytterligare perspektiv på Grindtorpskyrkans process mot bildande av egen församling. Den andra delen handlar om min egen relation till Filadelfia och sen blir det nog ytterligare några uppföljande inlägg om Filadelfias vision 2020, teologi, ledarskap, makt, demokrati och sånt.

För transparens vill jag informera om att jag var medlem i Grindtorpskyrkan/Filadelfiaförsamlingen Stockholm 1999-2010. Jag var dessutom anställd i Grindtorpskyrkan/Filadelfiaförsamlingen Stockholm mellan 2007-2009. Då arbetade jag både tillsammans med/under det lokala ledarskapet i Grindtorpskyrkan samtidigt som jag var underordnad ledarskapet i Filadelfia/Niklas Piensoho. Jag vill i inledningen av denna bloggserie betona att jag tycker om Niklas. Han är en otroligt duktig predikant, ledare och förebild på många sätt. Detta tror jag att jag delar med alla som arbetar med eller har arbetat med Niklas. Jag har i flera år tänkt att jag borde kontakta Niklas direkt och prata om situationen i Filadelfia för att lyfta mina funderingar men också ge honom möjlighet att direkt ge sin syn på saken. Av olika anledningar har jag inte gjort detta vilket kanske är synd. Jag vet dock av erfarenhet att Niklas är otroligt upptagen och jobbar sjukt mycket. Han är helt enkelt ganska svår att få tag på och jag vet att han har mycket viktiga saker för sig. Därför har jag trott att sannolikheten att han skulle ta tid att träffa mig varit ganska liten. Om Niklas (eller för den delen Kent Eriksson) skulle läsa detta så träffas jag gärna om ni skulle vilja det.

I artikeln som Dagen publicerat återges på ett ganska sakligt sätt vad som hänt. En längre process har föregått beslutet att bilda egen församling där församlingen på ett demokratiskt församlingsmöte i september röstade om att bilda egen församling där 80% röstade JA. Dagen skriver vidare och citerar Niklas:

Filadelfias ledning ställer sig dock tveksam till processen som föregått beslutet. …

– Jag har förståelse för deras önskan att bilda egen församling. Det som bekymrar oss är att i processen har bägge pastorerna valt att lämna gruppen. Vi ser en delad församlingsgrupp och det har skapat en olycklig situation, säger Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfia Stockholm.

Han betonar att så sent som för ett år sedan var röstetalen annorlunda, med en knapp majoritet som då ville fortsätta att tillhöra Filadelfia. Tidigare har bland annat Skärgårdskyrkan på Värmdö bildat egen församling, men enligt Piensoho skedde detta efter att hela församlingen enats om ett sådant beslut.

– I Täby är det mer delat och många har uttryckt att man känt en stark trygghet i kopplingen till Filadelfia. Det gör att vi måste få prata igenom detta innan vi fattar några beslut om att exempelvis lämna ifrån oss byggnaden, säger Niklas Piensoho.

Jag skulle här vilja presentera hur processen har sett ut med rösttal från diverse församlingsmöten svart på vitt.

Första gången frågan kom till röstning var på ett årsmöte 1997. Då blev resultatet följande:

 • JA till egen församling – 50% – 41 röster
 • NEJ till egen församling – 50% – 41 röster
 • BLANKA – 0 röster
 • Totalt antal röstande – 82 röster

I slutet av 00-talet påbörjades en process där man skulle ta fram nya stadgar för Filadelfia Stockholm. Ett förslag arbetades fram under flera års tid och processades i de olika enheterna. Detta förslag gick bland annat ut på att erbjuda de olika enheterna inom Filadelfia Stockholm att bilda egen juridisk person för att på så vis bli mer självständiga samtidigt som enheterna fortfarande kunde vara en del av Filadelfia. En praktiskt smart lösning som genomfördes i Södertörnskyrkan (tidigare Huddinge Pingstkyrka) när de byggde ny kyrka. De fick bilda egen person 2008 och gjorde också det. Jag betonar fick för det var just det som Grindtorpskyrkan ville göra hösten 2011 när denna fråga bearbetats under ett antal samtalskvällar men sedan inte fick. På dessa samtalskvällar rådde konsensus kring att detta var den väg församlingen ville gå. I januari 2012, några veckor innan årsmötet då detta skulle upp till omröstning meddelade ledningen i Filadelfia att detta inte längre är en möjlig väg. Istället fanns två nya alternativ:

 1. Att bli en starkare och tydligare del av Filadelfia och inte bilda egen juridisk person. Detta skulle i praktiken innebära att en stor del av makten flyttades in till Filadelfia centralt. Gudstjänstplanering och predikoteman skulle bestämmas inne i stan, lokal styrelse skulle inte behövas, inköp för över 5000kr skulle behöva godkännas inne i stan bara för att nämna några exempel.
 2. Att bli helt självständiga och inte ha något med Filadelfia att göra längre.

Denna vändning skapade stor förvirring i församlingen då det beslut församlingen var överens om inte längre var aktuellt. Niklas närvarade själv på detta årsmöte och talade varmt för fördelarna med att vara en del av Filadelfia. Till slut var det dags för omröstning och beslut. En intressant detalj här är medlemsstrukturen i Filadelfia Stockholm. Eftersom alla tusentals medlemmar runt om Storstockholm är medlemmar i samma förening skulle i teorin 100 personer från Täby kunna åka till Ekerö och rösta igenom i princip vad som helst på deras årsmöte. Givetvis har detta aldrig varit något problem tidigare därför användes inte röstlängd. Niklas tyckte det var självklart att han som medlem i Filadelfia Stockholm också skulle rösta i denna lokala omröstning där enheten Grindtorpskyrkan skulle besluta sitt eventuella medlemsskap i Filadelfia Stockholm. Så denna omröstning som Niklas själv hänvisar till ”så sent som för ett år sedan var röstetalen annorlunda” deltog han själv i omröstningen. Omröstningen ägde för övrigt rum den 11 februari 2012, alltså drygt 1 år och 9 månader sedan. Sedan dess har församlingen röstat om samma fråga igen. Två gånger. Hur som helst, här är resultatet av omröstningen:

 • JA till egen församling – 42% – 24 röster
 • NEJ till egen församling – 58% – 33 röster
 • BLANKA – 13 röster
 • Totalt antal röstande – 70 röster

Blanka rösterna är här inte inräknade i procentsatsen. Räknas de in blir den reella procentsatsen 34% JA och 47% NEJ. Alltså inte ens enkel majoritet åt något håll. I vanliga demokratiska processor borde detta tyda på att församlingen inte var redo för beslut men av någon anledning var det viktigt att inte dra ut på beslutet för Filadelfia Stockholm.

Diskussionerna vid årsmötet 2012 medförde osäkerhet och minskat engagemang inom flera områden i församlingen. Mot bakgrund av de reaktioner församlingsledningen fick  beslutade de att ta upp frågan igen. Detta gjordes under hösten 2012 genom att fråga församlingen i en enkät hur de såg på situationen och frågan om att bilda egen församling. Enkäten visade att nästan 2/3 önskade att bilda en egen församling (55 av 83). Redan vid enkäten ansåg man att det vid beslut skulle krävas kvalificerad majoritet (67%) på grund av beslutets omfattning. Församlingsledningen beslutade att på nytt ta upp frågan på årsmötet den 16 februari 2013. Då blev resultatet följande:

 • JA till egen församling – 72,9% – 86 röster
 • NEJ till egen församling – 27,1% – 32 röster
 • BLANKA – 2 röster
 • Totalt antal röstande – 120 röster

En intressant trend genom hela denna process, förutom det uppenbara att antalet JA-röster ökat samtidigt som NEJ-rösterna minskat, är att totalt antalet röster ökat samtidigt som antalet BLANKA röster minskat. Efter detta årsmöte påbörjades arbetet med att förbereda för bildande av egen församling. En grupp tillsattes för att formulera stadgar osv. Den 15 september 2013 togs sedan frågan upp igen på ett församlingsmöte:

 • JA till egen församling – 80,2% – 105 röster
 • NEJ till egen församling – 19,8% – 26 röster
 • BLANKA – 4 röster
 • Totalt antal röstande – 135 röster

Själv har jag inte varit aktiv i denna process och jag har inte röstat i någon av dessa omröstningar då jag inte varit medlem i församlingen under denna tid.

Men jag är inte tveksam till processen som föregått beslutet.

Det är tråkigt för alla inblandade att de båda pastorerna valt att lämna gruppen som Niklas uttrycker det. Tanken från församlingens sida var att erbjuda dem båda tjänst i den nya församlingen men föreståndaren sa upp sig redan ett par dagar efter beslutet i september och jag vet inte exakt hur det gick till med den andra pastorn. Det är uppenbart att de har varit en svår situation där församlingen går mot att bilda egen församling och de anställda hellre vill vara kvar i gemenskapen i Filadelfia Stockholm. Jag skriver inte mer om detta nu men konstaterar ändå att de båda pastorerna lämnade efter beslutet tagits. Jag vet inte hur delad församlingsgruppen är men har svårt att tro att alla de 26 som röstade NEJ i september hellre vill vara kvar i en egen FiladelfiaTäby-enhet på 26 personer än att vara med den fristående Grindtorpskyrkan. Visst är gruppen delad, men det är inte direkt 50/50-delning vi pratar om.

Till sist tycker jag det finns något att säga om problematiken kring ägande och givande. För det är nämligen inte så komplicerat. Här kommer några exempel:

 • Om en lokal enhet som Grindtorpskyrkan vill bygga en egen kyrkolokal så får man själva samla in pengar och betala för den. Ägare blir dock Filadelfia Stockholm (detta är den juridiska personen som omfattar HELA Filadelfia och är inte synonymt med Rörstrand.)
 • Om en lokal som gemensamt ägs av storförsamlingen Filadelfia Stockholm säljs (t.ex. Rosstorps äldreboende) så kan majoriteten av de 10 miljoner som affären genererade gå till renovering av den gemensamma lokalen vid Rörstrand.
 • Om en lokal enhet vill/behöver renovera sin lokala fastigheten så är det bäst om de själva samlar in de pengarna.

Slutsatsen är att det juridiska ägandet alltid varit en formalitet och ingenting annat i praktiken. Hela denna struktur är en kvarleva av Lewi Pethrus tanke om att det bara skulle finnas en pingstförsamling i varje stad.

Men Niklas har en poäng  när han i slutet av artikeln säger

Om vi resonerade på det sättet skulle den som gett mest i kollekten ha mest att säga till om och så fungerar det ju inte

Nej för om de som gett mest i kollekten skulle bestämma över fastigheterna skulle församlingen i Rörstrand ha avsevärt mycket mindre att säga till om. Enheterna runt om Stockholm ger nämligen i snitt mer än medlemmarna i Rörstrand…

 • Micael Östlund

  Om Filadelfiaförsamlingen står som ägare till Grindtorpskyrkan, så är det väl inte omöjligt att den är belånad. Därmed skulle det i sådana fall krävas att den köptes ut med minst det belånade värdet för att inte Filadelfia skulle riskera komma på obestånd. Det är alltså inte omöjligt att ni blir tvungna att betala er kyrka två gånger.

  • http://www.nambumedia.se/marcusblogg Marcus Johansson

   Församlingen i Täby byggde kyrkan 1996 och har betalat av hela kyrkan. Det finns alltså inga lån kvar. Enheterna har i praktiken haft separat ekonomi med egna konton osv bara att dessa står på Filadelfia Stockholm rent juridiskt sett.

   Menar du att Filadelfia centralt eventuellt skulle ha kunnat belåna lokalen utan att Grindtorpskyrkan vet om det? Och att Grindtorpskyrkan i så fall borde betala dessa lån för att få loss lokalen?

   • Micael Östlund

    Marcus,
    Det är endast ett antagande från min sida, men jag ser inget juridiskt hinder för att de skulle ha belånat fastigheten och de har ju haft lite trång ekonomi, så varför inte?

    • http://www.nambumedia.se/marcusblogg Marcus Johansson

     Jag vet att det visats sådana tendenser men så vitt jag vet sas det ifrån och fastigheten ska inte vara belånad.
     Men visst är det absolut en möjlighet. Frågan är väl dock om det vore rätt att låta Grindtorpskyrkan betala dessa lån?

     • Micael Östlund

      Det är en helt annan fråga och den blir kanske i sådana fall underordnad den ekonomiska verkligheten.

     • Micael Östlund

      Det finns tvåpantbrev om sammanlagt 6 mkr på fastigheten. Om dessa är utnyttjade eller ej inväntar jag svar på från Lantmäteriets avdelning för ägarfrågor.

 • Micael Östlund

  Pantbreven fanns i ägararkivet och fastigheten är alltså inte belånad.

 • ronerik

  Från min position i Skellefteå borde jag kanske inte ha kunskap om beslutsprocessen, men visst såg jag direkt att Niclas for med osanning i Dagenartikeln. ”Så sent som för ett år sedan var röstetalen annorlunda, med en knapp majoritet som då ville fortsätta att tillhöra Filadelfia” – rakt av kopierat ur tidningen, och tydligen vad Niclas själv säger.

  Det är osant, varken mer eller mindre!
  Visste inte Niclas bättre?
  Känner han inte till det som Marcus här redovisar, och som jag också tidigare fått del av?
  Naturligtvis visste han! Naturligtvis vet han!
  Det är ju hans huvuduppgift som föreståndare, och så här slarvig är ingen.
  Det är alltså ren lögn!
  Ett dåligt underlag för att verka som pastor i vår största pingstförsamling kan jag tycka. Han borde komma till besinning, reda ut relationen till Täbygruppen och be Dagenläsarna om ursäkt. Att spänna sanningen omkring sig som bälte är mitt råd till Piensoho.

 • hansgeriksson

  Filadelfias ledning kommer sannolikt att hantera det här ärendet med beaktande av att varje lokal förändring väcker reaktioner på andra håll inom gemenskapen.

  Det Täbygruppen gärna ser som en isolerad fråga kommer rimligtvis att växa innan ett slutligt beslut tas i Filadelfia. Formaliteterna kring den här typen av frågor är mer komplicerad än önskvärt. I förlängningen ska det visa sig att frågan huruvida fastigheten är belånad endast är en del i sammanhanget.

  Vad händer inom de övriga grupperna med tanke på det pågående paradigmskiftet när det gäller lärofrågor och relationer till andra församlingar och samfund?

 • Pingback: Filadelfia del 2 – Min relation till Filadelfia | Marcus Blogg

 • Pingback: Filadelfia del 3 – Ledarskap, makt och förändring | Marcus Blogg